Savert Business Support
Alleen
 HOME | CONTACT info@savert.nl | 035-5429504
Uw vraagstukOnze referentiesOndernemingPartners

Een zaak van ondernemen

Savert Business Support ondersteunt ondernemers, directeuren en aandeelhouders.

Wij weten raad met complexe vraagstukken die afleiden van de core business. Zaken waarbij het ontbreekt aan tijd, handen, kennis of overzicht. Situaties die vragen om een daadkrachtige professional, een praktische adviseur of een helder klankbord.
De ene keer iemand die naast je staat en samen met je optrekt. Op een ander moment iemand die het pakketje van je overneemt en tot een goed einde brengt. In uiteenlopende situaties: bij starten, stoppen, doorgaan, krimpen, veranderen, groeien, samenwerken, fusie, verkoop, crisis...

Savert Business Support werkt in opdracht van:
- ondernemers, DGA’s, directies, (raad van) bestuur
- aandeelhouders, moeder/dochterbedrijven
- investeerders, financiers
- familie(bedrijven)
- commissarissen, raad van toezicht
- curatoren, bewindvoerders

Wij bieden onze opdrachtgevers een klankbord, bedrijfskundig advies en versterking van het management. Wij zorgen voor grip op de zaak.

Meer weten? Bel ons vrijblijvend: 035-5429504.

Lees verder...


ProMissie - Bedrijfsoverdracht en ondernemersadvies.

Savert Business Support is partner van ProMissie - Bedrijfsoverdracht en ondernemersadvies.

Support voor ondernemers: klankbord · bedrijfskundig advies